Hoya
 
 
 

Tầm nhìn và Tư tưởng cốt lõi

Trang chủ Giới thiệu

 TẦM NHÌN

Hiệp Hương JSC sẽ trở thành một tổ chức năng động, phát triển bền vững với vị trí hàng đầu trong các lĩnh vực hoạt động, được khách hàng tin tưởng ghi nhận, thành viên trong tổ chức tự hào.

 

SỨ MỆNH

Tiếp thu và cảm nhận sâu sắc mong đợi của khách hàng, nỗ lực sáng tạo, cải tiến để thỏa mãn vượt quá những mong đợi đó nhằm đạt được ‘’ sự tin tưởng của khách hàng’’, ‘’ xác lập uy tín của Hiệp Hương JSC’’, đóng góp nhiều nhất vào sự hội nhập và phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

-Sự tin tưởng của khách hàng, lợi nhuận được tạo ra từ sự đẹm lại lợi ích-hiệu quả cho khách hàng.

-Chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất

-Trung thực, chính trực và tôn trọng con người

- Sự công nhận của xã hội.

 

 

spacer