Hoya
 
 
 

Công trình dự án

Trang chủ Công trình dự án
Công trình dự án

Một số công trình mà Hiệp Hương đã và đang cung cấp thép

spacer

Danh sách Công trình dự án

spacer
CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

MỘT SỐ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH ĐÃ VÀ ĐANG CUNG CẤP
Chi tiết
NHÀ CHUNG CƯ CAO TẦNG CT7A,7B_KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN QUÁN

NHÀ CHUNG CƯ CAO TẦNG CT7A,7B_KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN QUÁN

Đơn vị thi công - chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUDS 1. Trực thuộc Tổng công ty xây dựng HUDS
Chi tiết
CÔNG TY THAN HÀ LÂM

CÔNG TY THAN HÀ LÂM

Đơn vị thi công - chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xây dựng số 4 - Hà Nội. Trực thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội
Chi tiết
KHU ĐÔ THỊ MỚI VIỆT HƯNG

KHU ĐÔ THỊ MỚI VIỆT HƯNG

Đơn vị thi công - chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUDS. Trực thuộc Tổng công ty xây dựng HUDS
Chi tiết
TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA

Đơn vị thi công - chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh. Trực thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội
Chi tiết
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI - VĂN PHÒNG DỊCH VỤ VÀ NHÀ Ở CAO TẦNG 229 ĐƯỜNG XUÂN THỦY

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI - VĂN PHÒNG DỊCH VỤ VÀ NHÀ Ở CAO TẦNG 229 ĐƯỜNG XUÂN THỦY

Đơn vị thi công - chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh. Trực thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội
Chi tiết
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA TÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA TÂN

Đơn vị thi công - chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xây dựng số 9 - Hà Nội. Trực thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội
Chi tiết
BỆNH VIỆN E HÀ NỘI

BỆNH VIỆN E HÀ NỘI

Đơn vị thi công - chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh. Trực thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội
Chi tiết
CHUNG CƯ TT BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MT

CHUNG CƯ TT BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MT

Đơn vị thi công - chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh. Trực thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội
Chi tiết
TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA

Đơn vị thi công - chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây thi công cơ giới và xây lắp. Trực thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội
Chi tiết
NHÀ CHUNG CƯ CAO TẦNG _KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN QUÁN

NHÀ CHUNG CƯ CAO TẦNG _KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN QUÁN

Đơn vị thi công - chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUDS 3. Trực thuộc Tổng công ty đầu tư và phát triển đô thị HUD
Chi tiết
NHÀ CHUNG CƯ CAO TẦNG _KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN QUÁN

NHÀ CHUNG CƯ CAO TẦNG _KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN QUÁN

Đơn vị thi công - chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUDS 3. Trực thuộc Tổng công ty đầu tư và phát triển đô thị HUD
Chi tiết
NHÀ CHUNG CƯ CAO TẦNG _KHU ĐÔ THỊ MỚI MỸ ĐÌNH II

NHÀ CHUNG CƯ CAO TẦNG _KHU ĐÔ THỊ MỚI MỸ ĐÌNH II

Đơn vị thi công - chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUDS 1. Trực thuộc Tổng công ty đầu tư và phát triển đô thị HUD
Chi tiết
NHÀ MÁY XI MĂNG SÔNG THAO_THANH BA _PHÚ THỌ

NHÀ MÁY XI MĂNG SÔNG THAO_THANH BA _PHÚ THỌ

Đơn vị thi công - chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUDS 1. Trực thuộc Tổng công ty đầu tư và phát triển đô thị HUD
Chi tiết
NHÀ CHUNG CƯ CAO TẦNG CT16A_KHU ĐÔ THỊ MỚI VIỆT HƯNG _GIA LÂM_HN

NHÀ CHUNG CƯ CAO TẦNG CT16A_KHU ĐÔ THỊ MỚI VIỆT HƯNG _GIA LÂM_HN

Đơn vị thi công - chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUDS 1. Trực thuộc Tổng công ty đầu tư và phát triển đô thị HUD
Chi tiết
spacer