Hoya
 
 
 

Tin tức sự kiện

Trang chủ Tin tức sự kiện

Hiệp Hương nhận giải “DN Việt Nam phát triển bền vững 2014”

Cập nhật : 24/12/2014
Hiệp Hương nhận giải “DN Việt Nam phát triển bền vững 2014” Ngày 20/12/2014, tại TP HCM, Công ty CPTM Hiệp Hương đã vinh dự nhận giải thưởng “Doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững 2014”.

 Được sự chỉ đạo của Trung ương Hội trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam, Viện doanh nghiệp Việt Nam phối hợp cùng tổ chức Global Assurance (Vương Quốc Anh) xét duyệt và trao tặng giải thưởng “Doanh nghiệp Việt Nam Phát triển Bền vững 2014” dưới sự giám sát chất lượng của tổ chức InterConformity, Cộng Hòa Liên Bang Đức.

Để nhận được giải thưởng này, Công ty CPTM Hiệp Hương đã đáp ứng được các tiêu chí về: Đảm bảo các yếu tố thỏa mãn nhu cầu khách hàng thông qua việc xây dựng các quy trình quản lý chất lượng; Doanh nghiệp phải có các công cụ cải tiến hiệu quả để xây dựng và duy trì hệ thống chất lượng theo chuẩn mực quốc tế; Đảm bảo năng lực quản lý toàn diện trong quá trình hợp tác liên kết, liên minh thương mại; Cung cấp cho đối tác các bằng chứng năng lực cạnh tranh, thông qua việc khảo sát độc lập dựa trên các chuẩn mực theo Hệ thống Quản lý Chất lượng Quốc tế.

Trong thời gian tới, mạng doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp các công cụ cải tiến hiệu quả nhằm xây dựng và duy trì các hệ thống chất lượng theo chuẩn mực quốc tế, tăng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến phát triển bền vững theo Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả giai đoạn 2013-2020.

 

spacer