Hoya
 
 
 

Đối tác

Trang chủ Đối tác

Công ty cổ phần sản xuất thép Việt - Đức

Công ty cổ phần sản xuất thép Việt Đức – VGS, một trong những thành viên cuả Tập đoàn Thép Việt Đức, mã chứng khoán VGS. Bên cạnh Công ty VGS, Tập đoàn thép Việt Đức còn bao gồm các thành viên sau:
Website: http://www.thepvietduc.com.vn/