Nhìn chung, xuất khẩu sang Campuchia 4 tháng đầu năm nay các mặt hàng đều có tốc độ tăng trưởng dương, chiếm 64,2% trong đó xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện tăng mạnh đột biến, tăng 2891,1%, tuy kim ngạch chỉ đạt 6,5 triệu USD. Ngược lại, số mặt hàng với tốc độ suy giảm chỉ chiếm 35,7% và xuất khẩu hàng rau quả giảm mạnh nhất, giảm 83,72%.
Ngoài mặt hàng điện thoại có tốc độ đột biến, xuất khẩu phân bón sang Campuchia trong 4 tháng đầu năm nay cũng có tốc độ tăng trưởng khá tăng 127,05% đạt 26,2 triệu USD.

Thống kê TCHQ xuất khẩu sang Campuchia 4 tháng 2017

ĐVT: USD

Mặt hàng

4 tháng 2017

4 tháng 2016

So sánh (%)

Tổng

844.260.426

708.493.808

19,16

Sắt thép các loại

143.141.452

91.264.845

56,84

Xăng dầu các loại

134.650.148

109.459.553

23,01

Hàng dệt, may

94.765.411

68.587.596

38,17

Nguyên phụ liệu dệt, may,da, giày

55.745.207

51.539.046

8,16

Sản phẩm từ chất dẻo

31.197.470

31.849.998

-2,05

Phân bón các loại

26.284.712

11.576.529

127,05

Thức ăn gia súc và nguyên liệu

26.148.759

25.468.490

2,67

Máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác

21.425.325

spacer